pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
12.85
Bali 4.2 2022 Gouvia 4 8+2 4 3889 € 
12.31
Bali Catspace 2022 Gouvia 4 8+2 4 5850 € 
11.74
Lagoon 40 2022 Gouvia 4+2 8+4 4 5850 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Lefkas 5 10 4 8800 € 
13.99
Lagoon 46 2022 Lefkas 4+2 8+2 4 5170 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2022 Lefkas 4+1 8+1 4 5450 € 
13.41
Bali 4.4 2022 Lefkas 4 8+2 4 8600 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Lefkas 4 8+2 4 4000 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Lefkas 4 8+2 4 5600 € 
12.8
Lagoon 42 2022 Lefkas 4+2 8+4 4 3160 € 
11.93
Fountaine Pajot Isla 40 2022 Lefkas 4 8 4 3400 € 
11.93
Fountaine Pajot Isla 40 2022 Lefkas 4+1 8+1 4 3400 € 
11.74
Lagoon 40 2022 Lefkas 4 8+2 4 4000 € 
11.74
Lagoon 40 2022 Lefkas 4+2 8+2 4 2533 € 
14.75
Lagoon 50 2021 Gouvia 6+2 12+2 4 5550 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Gouvia 4+2 8+4 4+1 4850 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 6000 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 2500 €  *
14.75
Lagoon 50 2021 Lefkas 6+2 12+2 4 5550 € 
14.75
Lagoon 50 2021 Lefkas 6+1 12+1 4+1 7000 € 
14.75
Lagoon 50 2021 Lefkas 6+2 12+2 4+1 7700 € 
14.75
Lagoon 50 2021 Lefkas 6+2 12+2 6+1 6050 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5+1 10+2 4 6160 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5 10+1 4 8800 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+4 4 3565 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4850 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 6500 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+4 4+1 4450 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+1 8+3 4+1 5340 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+1 8+3 4+1 5340 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4200 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+4 4+1 4590 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+4 4+1 4590 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4200 € 
12.85
Bali 4.2 2021 Lefkas 4 8+2 4 4000 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+4 4 3200 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+4 4 3180 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 2830 €  *
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+1 8+3 4+1 5200 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+1 8+3 4 3000 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 2350 €  *
11.93
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+2 8+3 4 2640 € 
11.06
Excess 11 2021 Lefkas 4+2 8+2 2 2600 € 
14.86
Bali 4.8 2021 Preveza 6+1 12+1 6+1 8500 € 
14.86
Bali 4.8 2021 Preveza 6+1 12+1 6+1 8500 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Preveza 4+1 8+2 4+1 5000 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Preveza 4+2 8+2 4+1 4500 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Preveza 4+2 8+2 4+1 4200 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Gouvia 5+1 10+2 5+1 20000 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Gouvia 6 12 6 16920 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 5550 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 2830 €  *
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+4 4 2860 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+1 8+1 4+1 4590 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+1 8+1 4+1 4590 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 3210 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+1 8+1 4 4600 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+1 8+1 4 4600 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 2550 €  *
12.12
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 3000 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 3400 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 3050 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 2500 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Lefkas 5+1 10+2 5+1 20000 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Lefkas 6 12 6 16920 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Lefkas 6+2 12+2 4+1 5000 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Lefkas 6+2 12+2 4+1 5000 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 12 6 5390 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 12 6 5390 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 10 6 6650 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 12 6 8500 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 10 6 7400 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6+2 10+2 6+1 6000 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4850 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 5200 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+2 5000 € 
12.98
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 2830 €  *
12.94
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3720 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+4 4+1 2500 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+1 3150 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3180 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3720 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4300 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 2660 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4600 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4950 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+1 3800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+1 2500 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3180 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3180 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 3180 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 2705 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3180 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 2889 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4620 € 
12.35
Bali 4.1 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3410 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 3400 € 
12.05
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 2667 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4100 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 2500 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 2640 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Preveza 5+1 10+2 5+1 20000 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Preveza 6+2 12+2 4+1 6500 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Preveza 5+1 10+1 5+1 5700 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Preveza 5+1 10+1 5+1 5700 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Preveza 4+2 8+2 4 4200 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2020 Preveza 4+2 8+2 4 4600 € 
13.1
Bali 4.3 2020 Preveza 4+2 8+2 4 3900 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 3800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 3275 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 3200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 3200 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Preveza 4+2 8+2 4 3200 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Preveza 4+2 8+4 4 3700 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Preveza 4+2 8+4 4 3700 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Preveza 4 8+2 4 2700 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Preveza 4 8+2 4 2700 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Sami 6+2 12+2 4+1 9200 €  *
12.8
Lagoon 42 2020 Sami 4+2 8+2 4 4900 €  *
12.8
Lagoon 42 2020 Sami 4+2 8+2 4 5600 €  *
11.74
Lagoon 40 2020 Sami 4+2 8+4 4 4680 €  *
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2019 Gouvia 4+1 8+1 4 7200 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 3300 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 3800 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 2210 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 2800 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Gouvia 3 6+2 3 1990 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Lefkas 6+2 12+2 6 5185 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Lefkas 6+2 12+2 4+1 5550 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Lefkas 5 10 4 8500 €  *
14.6
Dufour Cat 48 2019 Lefkas 5+1 10+1 5 7190 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4450 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 5500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 4500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+1 8+3 4 5170 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+1 8+3 4 5170 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4450 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4450 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4+1 4300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 5400 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 3150 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3600 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+1 8+1 4+1 3950 €  *
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4100 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 2 4900 €  *
12.37
Bali 4.1 2019 Lefkas 4 8+2 4 2500 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3410 € 
12.1
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 2445 € 
12.1
Bali 4.1 2019 Lefkas 4 8+2 4 5150 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 2640 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Preveza 4+2 8+2 4 4450 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Preveza 4+2 8+2 4 3500 € 
14.6
Dufour Cat 48 2019 Sami 5 10+1 5 7890 €  *
13.96
Lagoon 450 F 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 5200 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 3900 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 4200 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 3005 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 3600 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Lefkas 4+2 8+4 4 4200 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Lefkas 4+2 8+4 4 5400 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 4300 € 
12.19
Bali 4.0 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 4750 € 
11.99
Lagoon 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 4200 € 
11.97
Nautitech Open 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 2 2300 € 
11.55
Lagoon 380 2018 Lefkas 4+2 8+4 2 1880 € 
11.55
Lagoon 380 2018 Lefkas 4+2 8+2 2 2300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Preveza 4+2 8+2 4+2 4500 € 
12.35
Bali 4.1 2018 Preveza 4+1 8+1 4 3500 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2018 Sami 4+1 8+2 4 5500 €  *
13.96
Lagoon 450 F 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+2 3630 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Gouvia 4+2 8+2 4 2425 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Gouvia 4 8+1 4 2700 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Gouvia 4+2 8+2 2 2300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Lefkas 4+1 8+1 4 4500 €  *
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+1 8+1 4+1 5150 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 3000 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Lefkas 4+2 8+2 2 1880 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Preveza 4+1 8+1 4+1 3500 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Preveza 4+2 8+2 4+2 4000 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Preveza 4+2 8+2 4 2500 € 
11.74
Lagoon 39 2017 Preveza 4+2 8+2 4 4700 € 
13.96
Lagoon 450 2017 Sami 4+2 8+4 4 4600 €  *
13.3
Fountaine Pajot Helia 44 2017 Sami 4+2 8+2 4 5100 €  *
11.74
Lagoon 39 2017 Sami 4 8+2 4 3800 €  *
15.84
Lagoon 52F 2016 Gouvia 5+2 10+2 5+1 13176 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 5+1 10+2 5+1 16500 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+4 4 5000 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 2080 €  *
15.84
Lagoon 52 F 2016 Lefkas 5+1 10+2 5+1 16500 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4+1 4100 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 3200 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 4300 € 
12.61
Lagoon 421 2016 Lefkas 4+1 8+2 4+1 4200 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 3000 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4520 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 3800 €  *
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+2 4+1 2750 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 3500 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Preveza 4+2 8+2 4 2200 € 
11.97
Nautitech Open 40 2016 Sami 4+2 8+2 2 4400 € 
15.84
Lagoon 52F 2016 Zakynthos 5+2 10+2 5+1 13176 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Lefkas 4+2 8+2 4 4200 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Lefkas 4+2 8+4 4 3060 € 
12.61
Lagoon 421 2015 Lefkas 4+2 8+4 4+1 3050 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Lefkas 4+2 8+2 4 2600 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Lefkas 4+2 8+2 2 2970 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4 8+2 2 2200 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Gouvia 4 8+2 2 2300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Lefkas 4+2 8+2 4 4140 €  *
11.74
Lagoon 39 2014 Lefkas 4+1 8+1 2+1 3880 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Lefkas 4+1 8+1 2+1 3880 € 
11.97
Lagoon 400 2014 Sami 4+2 8+2 4 4000 €  *
13.96
Lagoon 450 2012 Gouvia 4+2 8+2 4+1 3499 € 
13.96
Lagoon 450 2012 Gouvia 4+2 8+2 4+1 3499 € 
11.97
Lagoon 400 2011 Lefkas 4+1 8+1 4+1 2900 €  *
11.55
Lagoon 380 2011 Lefkas 4+2 8+2 2 2300 € 
12.61
Lagoon 421 2010 Sami 4+2 8+2 4 4100 €  *
11.55
Lagoon 380 S2 2009 Lefkas 4+2 8+2 2 2100 € 
15.54
Lagoon 500 2008 Lefkas 5+2 10+2 5 12700 € 
12.19
Fountaine Pajot Athena... 2007 Lefkas 4 8 2 2690 € 
13
Lady Hawke 37 2001 Gouvia 3+1 6+2 2 4375 €  *