pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
14.28
Bali 4.8 2020 Napoli Acton 6 12 6 9300 € 
13.61
Lagoon 440 2009 Napoli Acton 4+1 8+3 4+1 6700 € 
17.8
Privilege 585 2005 Napoli Acton 5 10 5 7900 €