pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
14.7
Dufour Cat 48 2024 Paros 5+1 10+2 5+1 13000 € 
13.75
Bali 4.4 2023 Paros 4+1 8+1 4+1 9800 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2023 Paros 4+1 8+3 4+1 10500 € 
12.8
Lagoon 42 2023 Paros 4+2 8+4 4+2 9300 € 
12.94
Lagoon 42 2022 Paros 4+2 8+4 4+1 10840 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Paros 4+1 8+1 4+1 11000 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Paros 4+1 8+1 4+1 8350 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Paros 5+1 10+1 5 14990 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Paros 4+2 8+2 4+1 10900 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 9050 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 9050 € 
15.84
Lagoon 52 2019 Paros 5+1 10+2 5+1 25425 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 8370 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 8500 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+1 8+1 4+1 8611 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Paros 4 8 4 7200 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Paros 4+2 8+2 4+1 7000 €