pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
14.6
Dufour Cat 48 2023 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 15640 € 
14.28
Bali 4.8 2023 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 17570 € 
13.94
Fountaine Pajot Tanna 47 2023 Porto Rotondo 3+1 6+1 3 15000 €  *
12.85
Bali 4.2 2023 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 9860 € 
14.7
Dufour Cat 48 2022 Porto Rotondo 5+1 10+2 5+1 14000 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Porto Rotondo 5+1 10+1 4 14060 € 
14.28
Bali 4.8 2022 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 16240 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Porto Rotondo 5+1 10+1 4+1 11000 € 
13.41
Bali 4.4 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 11600 € 
12.35
Bali Catspace 2022 Porto Rotondo 4 8 4 8690 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Porto Rotondo 6+2 12+2 6+2 26592 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Porto Rotondo 4+2 8+3 4 9780 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Porto Rotondo 4+2 8+4 4+1 9085 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Porto Rotondo 4 8 4 8120 € 
14.7
Dufour Cat 48 2019 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 12640 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Porto Rotondo 4+2 8+4 4 8510 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Porto Rotondo 4 8+2 2 5605 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Porto Rotondo 4+2 8+4 4+2 6228 € 
11.55
Lagoon 380 2013 Porto Rotondo 4+2 8+4 2 4480 €