pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
14.6
Dufour Cat 48 2023 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 4930 € 
14.28
Bali 4.8 2023 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 4360 € 
12.85
Bali 4.2 2023 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 2450 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Porto Rotondo 5+1 10+1 4 3720 € 
14.28
Bali 4.8 2022 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 4330 € 
13.41
Bali 4.4 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 2850 € 
12.35
Bali Catspace 2022 Porto Rotondo 4 8 4 2350 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Porto Rotondo 6+2 12+2 6+2 18101 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Porto Rotondo 4+2 8+3 4 2520 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Porto Rotondo 4 8 4 2100 € 
14.7
Dufour Cat 48 2019 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 3110 €