pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
14.6
Dufour Cat 48 2023 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 4900 € 
14.28
Bali 4.8 2023 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 5660 € 
12.85
Bali 4.2 2023 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 3090 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Porto Rotondo 5+1 10+1 4 4140 € 
14.28
Bali 4.8 2022 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 5470 € 
13.41
Bali 4.4 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 3800 € 
12.35
Bali Catspace 2022 Porto Rotondo 4 8 4 2710 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Porto Rotondo 4+2 8+3 4 3370 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Porto Rotondo 4 8 4 2540 € 
14.7
Dufour Cat 48 2019 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 3830 €