pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
17.61
Aicon 54s 2010 Portisco 3+1 6+1 2+1 18200 € 
11.15
Maryland 37 2005 Portisco 3 6+2 2 2380 € 
17
Waverunner 55 1992 Portisco 3+1 6+2 2 6000 €  *
27
Pegasus 80 1974 Portisco 4 8+2 3 10000 €  *