pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
17.2
Dufour 56 Exclusive 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 8690 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 4+1 8+2 3+1 7810 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 6+1 12+1 3+1 7810 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 6490 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 6490 € 
12.4
Dufour 412 2021 Porto Rotondo 3 6+1 2 4200 € 
10.3
Dufour 360 2021 Porto Rotondo 3 6+1 1 2850 € 
16.35
Dufour 530 2020 Porto Rotondo 6+1 12+3 3+1 7480 € 
13.24
Dufour 430 2020 Porto Rotondo 4 8 2 4730 € 
15.4
Bavaria 50 Cruiser 2005 Porto Rotondo 5 10 3 4120 €