pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
17.15
Dufour 56 Exclusive 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 3+1 12311 € 
16.35
Dufour 530 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 2+1 11400 € 
13.24
Dufour 430 2022 Porto Rotondo 3 6 2 6797 € 
11.93
Dufour 390 2022 Porto Rotondo 3 6+2 2 5202 € 
10.3
Dufour 360 2022 Porto Rotondo 3 6+1 1 4046 € 
17.2
Dufour 56 Exclusive 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 12065 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 4+1 8+2 2+1 11172 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 6+1 12+1 3+1 11172 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 7930 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 7930 € 
14.85
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 3+1 6+3 3+1 8092 € 
12.4
Dufour 412 2021 Porto Rotondo 3 6+1 2 5664 € 
16.35
Dufour 530 2020 Porto Rotondo 6+1 12+3 3+1 10944 € 
13.24
Dufour 430 2020 Porto Rotondo 4 8 2 6525 € 
17.15
Dufour 560 2017 Porto Rotondo 4+1 8+2 3+1 11080 €