pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
11.93
Dufour 390 2021 Paros 3 6 3 3690 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Paros 5 10+2 3 6200 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Paros 5+1 10+3 3+1 6200 € 
15.55
Hanse 508 2020 Paros 5+1 10+2 3+1 5700 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Paros 5+1 10+1 5 12490 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Paros 5 10 3 4700 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Paros 5+1 10+3 3 5250 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Paros 5 10+12 2 4600 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Paros 4+2 8+4 4+1 8550 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Paros 4+2 8+2 4+1 8200 € 
13.24
Dufour 430 2020 Paros 4 8+2 2 4200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 7250 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 7400 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Paros 6+2 12+2 6 15440 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Paros 6+2 12+2 6 15440 € 
15.84
Lagoon 52 2019 Paros 5+1 10+2 5+1 20720 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2019 Paros 5 10 3 5420 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Paros 4+1 8+3 4+1 5800 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 7300 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 7200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+2 4+1 7650 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4 8+2 4 7600 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Paros 3 6+2 2 3700 € 
11.55
Lagoon 380 2019 Paros 4+2 8+2 2 4730 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2018 Paros 5+1 10+3 3+1 6300 € 
14.75
Lagoon 50 2018 Paros 6+2 12+2 4+1 11000 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2018 Paros 4+1 8+3 4+1 5800 € 
14.15
Dufour 460 2018 Paros 4 8 4 4990 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Paros 4 8+1 2 4645 € 
15.84
Lagoon 52 2017 Paros 6+2 12+4 6 14670 €  *
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Paros 4 8+1 3 4295 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Paros 4 8+2 2 4200 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Paros 4 8 4 6100 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2016 Paros 3 6+2 2 3500 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Paros 4 8+2 2 3700 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Paros 4 8+2 2 3700 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Paros 4 8+2 2 3650 € 
12.61
Lagoon 421 2015 Paros 4+2 8+4 4+1 6400 € 
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2014 Paros 5+1 10+2 3+1 5935 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Paros 3 6+2 2 3515 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Paros 4 8+2 2 4015 € 
16.75
Bavaria 55 Cruiser 2010 Paros 5 10 3 5850 € 
15.54
Lagoon 500 2007 Paros 4+2 8+2 4 9800 €