pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
13.99
Lagoon 46 2023 Olbia 4+2 8+3 4+1 4990 € 
12.85
Bali 4.2 2023 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 4078 € 
11.93
Dufour 390 2023 Porto Rotondo 3 6 3 1928 € 
15.85
Lagoon 52 2022 Cala dei Sardi 5+2 10+2 5+1 12654 €  *
14.75
Lagoon 50 2022 Cala dei Sardi 6+2 12+4 4+1 11463 € 
14.75
Lagoon 50 2022 Cala dei Sardi 6+2 12+4 4+1 11463 € 
13.99
Lagoon 46 2022 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4+1 10000 € 
13.99
Lagoon 46 2022 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4+1 10000 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2022 Cala dei Sardi 4 8+2 2 3280 € 
11.74
Lagoon 40 2022 Cala dei Sardi 4+2 8+2 4 5276 € 
10.45
Beneteau Oceanis 34.1 2022 Cala dei Sardi 3 6+2 1 1399 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2022 Cannigione 5+1 10+3 3 3200 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Cannigione 5+1 10+3 4+1 4500 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Cannigione 5+1 10+1 4+1 7000 € 
13.94
Fountaine Pajot Saona 47 2022 Cannigione 5+1 10+1 4+1 4650 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2022 Cannigione 4+2 8+4 4 5695 € 
13.72
Leopard 45 2022 Cannigione 4+2 8+4 4 5390 € 
13.72
Leopard 42 2022 Cannigione 4 8+2 4 4380 € 
13.24
Dufour 430 2022 Cannigione 4 8+2 2 2850 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Cannigione 4+1 8+3 4+1 4500 € 
12.35
Bali Catspace 2022 Cannigione 4 8+2 4 4800 € 
11.93
Dufour 390 2022 Cannigione 3 6+2 3 3000 € 
11.5
Jeanneau Sun Odyssey 380 2022 Cannigione 3 6+2 2 1880 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Marina dell ... 4+1 8+3 4 3386 € 
16.8
Bali 5.4 2022 Olbia 5+2 10+2 5+2 14260 € 
13.24
Dufour 430 2022 Olbia 4 8+2 2 1995 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Olbia 4+1 8+3 4+1 3135 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Olbia 4+1 8+1 4 3005 € 
12.8
Lagoon 42 2022 Olbia 4+2 8+4 4 3085 € 
11.74
Lagoon 40 2022 Poltu Quatu 4+2 8+2 4 4900 € 
11.74
Lagoon 40 2022 Poltu Quatu 4+2 8+2 4 4620 € 
17.2
Dufour 56 Exclusive 2022 Portisco 5+1 10+1 3+1 5900 € 
10.3
Dufour 360 2022 Portisco 3 6 1 2500 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 3+1 4562 € 
16.35
Dufour 530 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 2+1 4225 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Porto Rotondo 5+1 10+1 4 5826 € 
14.28
Bali 4.8 2022 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 6554 € 
13.41
Bali 4.4 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 5098 € 
13.24
Dufour 430 2022 Porto Rotondo 3 6 2 2519 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Porto Rotondo 4+1 8+10 4+1 4078 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 4740 € 
12.35
Bali Catspace 2022 Porto Rotondo 4 8 4 3594 € 
16.35
Dufour 530 2021 Cala dei Sardi 5+1 10+3 3+1 4540 € 
15.85
Lagoon 52 2021 Cala dei Sardi 5+2 10+2 5 13919 € 
15.85
Lagoon 52 2021 Cala dei Sardi 5+2 10+2 5+1 12654 €  *
14.85
Dufour 470 2021 Cala dei Sardi 5+1 10+3 3+1 4654 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4+1 9006 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4+1 9006 € 
13.24
Dufour 430 2021 Cala dei Sardi 4 8 2 2688 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4 6550 € 
11.93
Dufour 390 2021 Cala dei Sardi 3 6+2 3 1845 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Cala dei Sardi 4+2 8+2 4 5076 € 
10.3
Dufour 360 2021 Cala dei Sardi 3 6+2 1 1399 € 
9.53
Beneteau Oceanis 30.1 2021 Cala dei Sardi 2 4 1 1651 € 
15.85
Lagoon 52 2021 Cannigione 5+2 10+2 5+1 11000 € 
13.85
Elan 45.1 Impression 2021 Cannigione 4 8+2 2 2850 € 
11.94
Dufour 390 2021 Maddalena 3 6+2 3 2400 € 
15.84
Lagoon 52 2021 Marina dell ... 6+2 12+4 6+1 12600 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2021 Marina dell ... 3 6 2 2200 € 
16.8
Bali 5.4 2021 Olbia 5+2 10+2 5+2 14260 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Olbia 4+1 8+3 4+1 4900 € 
14.82
Bali 4.8 2021 Portisco 5+1 10+1 5 8500 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Portisco 4 8+2 2 3700 € 
11.93
Dufour 390 2021 Portisco 3 6+2 2 2900 € 
10.45
Beneteau Oceanis 38 2021 Portisco 3 6+2 1 2600 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Porto Pozzo 4+2 8+3 4+1 5595 € 
17.2
Dufour 56 Exclusive 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 4471 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 4+1 8+2 2+1 4140 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 6+1 12+1 3+1 4140 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 2939 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 2939 € 
14.85
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 3+1 6+3 3+1 2999 € 
12.4
Dufour 412 2021 Porto Rotondo 3 6+1 2 2099 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Cala dei Sardi 5+2 10+3 5+1 20469 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Cala dei Sardi 3 6+2 3 4688 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4 6714 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4 6714 € 
9.53
Beneteau Oceanis 30.1 2020 Cala dei Sardi 2 4+2 1 1090 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Cannigione 4 8+1 3 3877 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2020 Cannigione 4+1 8+3 4 5000 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Olbia 6+2 12+2 6+2 16917 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Olbia 6+2 12+2 6+2 17140 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Olbia 6+2 12+2 6+2 16500 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Olbia 6+2 12+2 6+2 18955 € 
14.42
Jeanneau Sun Loft 47 2020 Olbia 6+1 12+1 4+1 2250 € 
13.6
Bali 4.5 2020 Olbia 4+2 8+4 4 10215 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Olbia 4+2 8+4 4 3245 € 
34.16
San Lorenzo Sx112 2020 Portisco 4+3 8+6 4+3 110000 €  *
17.15
Dufour 56 Exclusive 2020 Portisco 4+1 8+3 2+1 5600 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Portisco 6+2 12+2 6+2 16917 € 
15.2
Dufour 520 2020 Portisco 5 10+2 2 4400 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Portisco 4+1 8+3 4+1 6600 € 
16.35
Dufour 530 2020 Porto Rotondo 6+1 12+3 3+1 4056 € 
13.24
Dufour 430 2020 Porto Rotondo 4 8 2 2418 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Porto Rotondo 4+2 8+3 4 4684 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Porto Rotondo 4 8 4 3450 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Cala dei Sardi 5+1 10+3 3 3770 € 
15.85
Lagoon 52 2019 Cala dei Sardi 5+2 10+2 5 13100 € 
15.84
Lagoon 52 2019 Cala dei Sardi 6+2 12+4 6+1 13919 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Cala dei Sardi 4 8+2 4 4111 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Cala dei Sardi 3 6+2 3 4033 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4 6386 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4+2 6141 € 
11.6
Lagoon 380 2019 Cala dei Sardi 4 8+2 2 4266 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Cannigione 5+1 10+3 3 3810 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Cannigione 4 8 4 2990 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Cannigione 4 8+2 4 2910 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Cannigione 4 8+2 4 3550 € 
13.99
Bavaria 46 Cruiser 2019 Cannigione 4 8 3 2875 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 5000 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 4000 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 4000 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 4000 € 
13.72
Leopard 45 2019 Cannigione 4+1 8+3 4+1 5130 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Cannigione 4 8+2 2 2550 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 3500 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 3500 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 3500 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Cannigione 4+2 8+2 4 3500 € 
10.45
Beneteau Oceanis 35.1 2019 Cannigione 2 4+2 1 1440 € 
10.45
Beneteau Oceanis 35.1 2019 Cannigione 3 6+1 1 1950 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2019 Marina dell ... 5 10+2 3 3737 € 
15.2
Dufour 520 2019 Marina dell ... 5 10+2 3 3912 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2019 Marina dell ... 3 6+1 2 1400 € 
11.99
Nautitech Open 40 2019 Marina dell ... 4+1 8+1 2 3180 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2019 Marina dell ... 2 4+1 1 1000 € 
17.76
Lagoon 50 2019 Olbia 4+2 8+2 4+1 15500 €  *
15.2
Dufour 520 2019 Olbia 5 10+2 3 2825 € 
15.2
Dufour 520 2019 Olbia 5 10+2 3 2825 € 
15.2
Dufour 520 2019 Olbia 5 10+2 3 2825 € 
14.42
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Olbia 5+1 10+1 3 2250 € 
14.15
Dufour 460 2019 Olbia 5 10+2 3 2125 € 
14.15
Dufour 460 2019 Olbia 5 10+2 3 2125 € 
14.15
Dufour 460 2019 Olbia 5 10+2 3 2125 € 
14.15
Dufour 460 2019 Olbia 5 10+2 3 2125 € 
13.1
Bali 4.3 2019 Olbia 4+2 8+2 4 2950 € 
12.12
Bali 4.1 2019 Olbia 4+2 8+2 2 2610 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Olbia 4 8+2 4 2370 € 
10.97
Dufour 360 2019 Olbia 3 6+2 1 1355 € 
10.73
Dufour 360 2019 Olbia 3 6+2 1 1355 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Poltu Quatu 4+2 8+4 4+1 5100 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2019 Portisco 5+1 10+2 3+1 4289 € 
15.2
Dufour 520 2019 Portisco 5 10+2 3 3912 € 
15.07
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Portisco 5 10+2 3 4400 € 
15.07
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Portisco 5 10+2 3 4400 € 
15.07
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Portisco 5 10+2 3 4400 € 
14.15
Dufour 460 2019 Portisco 5 10+1 3 2550 € 
14.15
Dufour 460 2019 Portisco 5 10+1 3 2550 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2019 Portisco 4 8+2 3 3840 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 3600 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 3600 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 3600 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 3600 € 
13.24
Dufour 430 2019 Portisco 4 8+1 2 2368 € 
12.35
Dufour 412 2019 Portisco 3 6 2 2013 € 
11.99
Bavaria 41 Cruiser 2019 Portisco 3 6+2 2 2920 € 
11.93
Dufour 390 2019 Portisco 3 6 2 1812 € 
11.93
Dufour 390 2019 Portisco 3 6+1 2 1812 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2019 Portisco 3 6+2 1 2230 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 4916 € 
14.7
Dufour Cat 48 2019 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 6592 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Porto Rotondo 4+1 8+1 4 3840 € 
13.96
Lagoon 450 2018 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4 7778 € 
11.74
Lagoon 40 2018 Cala dei Sardi 3+2 6+4 2 4503 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2018 Cannigione 5 10+2 3 2720 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Cannigione 3 6+2 2 2300 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2018 Cannigione 3 6+2 2 2087 € 
9.66
Beneteau Oceanis 31 2018 Cannigione 2 4+2 1 1330 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Maddalena 3 6+2 2 2400 € 
15.2
Dufour 520 2018 Marina dell ... 5 10+2 3 3726 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2018 Marina dell ... 3 6+2 2 2087 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2018 Marina dell ... 3 6 2 2700 € 
11.23
Dufour 382 2018 Marina dell ... 3 6 2 1000 € 
10.3
Dufour 360 2018 Marina dell ... 3 6 1 900 € 
15.84
Lagoon 52 2018 Olbia 6+2 12+2 6 13065 € 
15.84
Lagoon 52 2018 Olbia 6+2 12+2 6 14210 € 
15.84
Lagoon 52 2018 Olbia 6+2 12+2 6 4840 € 
15.84
Lagoon 52 2018 Olbia 6+2 12+2 6 4150 € 
14.15
Dufour 460 2018 Olbia 4 8+2 4 1900 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2018 Olbia 4+2 8+4 4 2370 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2018 Portisco 4+1 8+1 2+1 4197 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2018 Portisco 5+1 10+2 3+1 5500 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2018 Portisco 5+1 10+3 3+1 3670 € 
15.1
Dufour 520 2018 Portisco 5 10 2 3481 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2018 Portisco 5 10+2 3 4300 € 
14.15
Dufour 460 2018 Portisco 4 8+2 3 3700 € 
14.15
Dufour 460 2018 Portisco 4 8+2 3 3700 € 
13.96
Lagoon 450 2018 Portisco 4+2 8+4 4+1 6100 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2018 Portisco 4 8+2 3 3720 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Portisco 3 6+1 2 2233 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Portisco 4+2 8+3 4 5500 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Portisco 4+2 8+4 4 5500 € 
10.5
Dufour 360 2018 Portisco 3 6+1 1 1379 € 
10.28
Dufour 360 2018 Portisco 3 6+1 1 1379 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 3625 € 
13.94
Beneteau Oceanis 45 2017 Cala dei Sardi 4 8+2 2 3491 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2017 Cannigione 5 10+2 3 3472 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2017 Cannigione 5 10+2 3 3472 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2017 Cannigione 5 10+2 3 3472 € 
15.1
Dufour 512 2017 Cannigione 4 8+2 2 3500 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2017 Cannigione 5 10 3 3508 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Cannigione 4 8+2 3 2645 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Cannigione 4 8+2 3 2675 € 
13.99
Bavaria 46 Cruiser 2017 Cannigione 4 8+2 3 2645 € 
12.64
Jeanneau Prestige 420 ... 2017 Cannigione 2 4 2 6550 €  *
12.38
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Cannigione 3 6+2 2 2090 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Cannigione 3 6+2 2 1996 € 
11.15
Beneteau Oceanis 38 2017 Cannigione 3 6+2 2 1840 € 
11.15
Beneteau Oceanis 38 2017 Cannigione 3 6+2 2 1590 € 
16.75
Jeanneau 54 2017 Marina dell ... 5 10 3 2600 € 
16.75
Jeanneau 54 2017 Marina dell ... 5+1 10+1 3+1 2600 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Marina dell ... 4 8+2 3 2675 € 
12.7
Dufour 412 2017 Marina dell ... 3 6+2 2 1100 € 
14.15
Dufour 460 2017 Olbia 4 8+2 4 1900 € 
14.15
Dufour 460 2017 Olbia 4 8+2 4 4535 € 
14.15
Dufour 460 2017 Olbia 4 8+2 4 1900 € 
14.15
Dufour 460 2017 Olbia 4 8+2 4 1900 € 
14.15
Dufour 460 2017 Olbia 4 8+2 4 4535 € 
13.95
Beneteau Oceanis 45 2017 Olbia 3 6+2 2 1805 € 
11.99
Bali 4.0 2017 Olbia 4+2 8+4 3 2370 € 
21.82
Vismara 71 2017 Portisco 3+1 7+2 3+1 18500 € 
15.99
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10+2 3 3472 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10+2 3 3472 € 
15.1
Dufour 512 2017 Portisco 5 10+2 3 3551 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10+2 3 4320 € 
13.96
Lagoon 450 2017 Portisco 4+2 8+4 4 6100 € 
13.96
Lagoon 450 2017 Portisco 4+2 8+4 4 6100 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2017 Portisco 4 8+2 3 3620 € 
12.35
Dufour 412 2017 Portisco 3 6+2 2 2800 € 
12.35
Dufour 412 2017 Portisco 3 6+2 2 2800 € 
12.35
Dufour 412 2017 Portisco 3 6+2 2 2800 € 
10.5
Dufour 350 2017 Portisco 3 6 1 2000 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2017 Portisco 2 4+2 1 1500 € 
10.28
Dufour 350 2017 Portisco 3 6+1 1 1379 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2017 Portisco 3 6+2 1 2110 € 
17.15
Dufour 560 2017 Porto Rotondo 4+1 8+2 3+1 4106 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Cala dei Sardi 4 8+2 3 2465 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2016 Cala dei Sardi 3 6+1 2 2482 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2016 Cala dei Sardi 3 6+1 1 2172 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Cannigione 5+1 10+1 5+1 9550 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2016 Cannigione 5 10+2 3 2720 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Cannigione 4 8+2 4 2830 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Cannigione 4+2 8+4 4+2 4025 € 
11.59
Beneteau Oceanis 38 2016 Cannigione 3 6 2 1590 € 
14.15
Dufour 460 2016 Marina dell ... 4 8+1 4 1700 € 
14.15
Dufour 460 2016 Marina dell ... 4 8+1 4 1700 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Poltu Quatu 4+2 8+4 4 4300 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2016 Portisco 5 10 3 3394 € 
15.1
Dufour 512 2016 Portisco 5 10+2 2 4200 € 
14.15
Dufour 460 2016 Portisco 4 8+2 4 3500 € 
14.15
Dufour 460 2016 Portisco 4 8+2 4 3500 € 
14.15
Dufour 460 2016 Portisco 4 8 4 2438 € 
12.35
Dufour 412 2016 Portisco 3 6+2 2 2700 € 
11.99
Lagoon 40 Power 2016 Portisco 4+2 8+4 4 5500 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38 2016 Portisco 3 6+2 1 2300 € 
10.99
Bavaria 37 Cruiser 2016 Portisco 3 6+2 1 2490 € 
10.28
Dufour 350 2016 Portisco 3 6 1 2000 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2015 Maddalena 4 8+2 2 2900 € 
10.34
Beneteau Oceanis 35 2015 Maddalena 3 6+2 1 1900 € 
17.15
Dufour 560 2015 Marina dell ... 5+1 10+3 2+1 2600 € 
11.56
Dufour 382 2015 Marina dell ... 3 6 2 1000 € 
11.25
Dufour 382 2015 Marina dell ... 3 6 2 1000 € 
16.78
Beneteau Oceanis 55 2015 Portisco 5+1 10+4 3+1 4800 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Portisco 5 10+2 3 4090 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2015 Portisco 4 8+2 3 3390 € 
9.99
Bavaria 33 Cruiser 2015 Portisco 2 4+2 1 1930 € 
24
Marco Polo 78 2015 Porto Cervo 4+2 8+3 4+1 44800 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Santa Teresa 3 6 2 2200 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2014 Alghero 5 10+2 3 3156 € 
13.96
Lagoon 450 2014 Cala dei Sardi 4+2 8+2 4+1 6141 € 
13.3
Fountaine Pajot Helia 44 2014 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4 4090 € 
18.4
Hanse 630 2014 Portisco 3+1 6+2 3 11000 € 
14.8
Blu Martin 48 Ht 2013 Cannigione 3+1 6+1 2+1 8350 €  *
17.78
Jeanneau 57 2013 Marina dell ... 4+1 8+3 4 2600 € 
12.34
Jeanneau Sun Odyssey 409 2013 Marina dell ... 3 6 2 900 € 
14.99
Bavaria 50 Cruiser 2013 Portisco 5 10+2 3 3690 € 
12.34
Jeanneau Sun Odyssey 409 2013 Portisco 3 6+2 2 1900 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Marina dell ... 5 10 3 1700 € 
13.75
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2012 Marina dell ... 3 6+1 2 1300 €  *
27.36
Ferretti 881 2012 Poltu Quatu 4+2 8+4 4+2 61000 €  *
13.6
Bavaria 45 Cruiser 2012 Portisco 4 8+2 3 3000 € 
12.85
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2012 Portisco 3 6+2 2 1800 € 
9.75
Bavaria 32 Cruiser 2012 Portisco 2 4+2 1 1780 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Alghero 3 6+2 2 1230 € 
13.1
Beneteau Oceanis 43 2011 Cala dei Sardi 4 8+2 2 2040 € 
12.85
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2011 Cala dei Sardi 3 6+2 2 2163 € 
15.2
Jeanneau Prestige 500 ... 2011 Cannigione 3+1 6+1 2+1 8950 €  *
13.36
Jeanneau Prestige 42 S 2011 Cannigione 2 4 2 5250 €  *
9.98
Beneteau Antares 32 Fly 2011 Cannigione 2 4 1 3850 €  *
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Marina dell ... 3 6+2 2 1230 € 
12.34
Jeanneau Sun Odyssey 409 2011 Marina dell ... 3 6 2 900 € 
23.83
Princess V 78 2011 Poltu Quatu 4+2 8+2 3+1 40260 €  *
16.06
Jeanneau 53 2011 Portisco 5+1 10+2 3+1 3900 € 
13.61
Lagoon 450 2011 Portisco 4+2 8+4 4 4000 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Portisco 3 6+2 2 1230 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Stintino 3 6+2 2 1230 € 
15.42
Beneteau Oceanis 50 2010 Cala dei Sardi 5+1 10+3 3+1 3025 € 
13.75
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2010 Cala dei Sardi 4 8+2 2 1939 € 
12.6
Dufour 425 2010 Cannigione 3 6+2 2 2200 € 
17.61
Aicon 54s 2010 Portisco 3+1 6+1 2+1 12000 € 
11.9
Jeanneau Sun Odyssey 39i 2010 Portisco 3 6+2 1 1400 € 
16.75
Jeanneau Sun Odyssey 5... 2009 Cala dei Sardi 5 10+2 4 2499 € 
13.1
Beneteau Oceanis 43 2009 Cala dei Sardi 4 8+2 2 1990 € 
10.57
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2009 Cala dei Sardi 3 6+2 1 1070 € 
14.55
Jeanneau Prestige 46 Fly 2009 Cannigione 3+1 6+1 2+1 7750 €  *
13.9
Blu Martin 46 Ht 2009 Cannigione 3 6 2 5950 €  *
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2009 Cannigione 3 6+2 1 1500 € 
12.9
Dufour 425 2009 Marina dell ... 3 6+2 2 1230 € 
12.95
Bavaria 43 Cruiser 2009 Portisco 3 6+2 2 2190 € 
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2008 Cala dei Sardi 3 6+2 2 1939 € 
14.2
Bavaria 46 Cruiser 2008 Cannigione 4 8 2 2300 € 
12
Salpa Laver 38.5 2008 Cannigione 3 6 1 3850 €  *
24
Explorer Vessel 82 2008 Poltu Quatu 4+2 9+4 4+2 51240 €  *
20.04
Ferretti 630 Fly 2008 Poltu Quatu 3+1 6+1 3+1 28060 €  *
13.61
Lagoon 440 2008 Poltu Quatu 4+2 8+4 4+2 4600 € 
13.9
Blu Martin 46 Sun Top 2008 Portisco 3 6 2 5450 €  *
11.9
Jeanneau Sun Odyssey 39i 2008 Portisco 3 6+2 1 1700 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2008 Portisco 3 6+2 1 1500 € 
13.61
Lagoon 440 2007 Cala dei Sardi 4+2 8+4 4 4094 € 
22.25
Sunseeker Predator 72 2007 Poltu Quatu 4+2 8+2 3+1 40260 €  *
17.8
Privilege 585 2005 Cannigione 5 10 5 7900 € 
11.15
Maryland 37 2005 Portisco 3 6+2 2 3839 € 
12.13
Bavaria 38 Cruiser 2004 Portisco 3 6+1 1 1257 € 
22.37
Riva 72 2002 Poltu Quatu 2+1 4+2 3+1 15000 €  *
23.15
Franchini 75s 2002 Portisco 4+2 8+3 4+1 18000 €  *
14.94
Dufour 50 2000 Cannigione 5 10+1 3 2000 € 
14.96
Beneteau Oceanis 510 1995 Cannigione 4+1 8+4 4+1 2000 € 
17
Waverunner 55 1992 Portisco 3+1 6+2 2 6000 € 
14.41
Riva 50 1992 Portisco 2 4 2 5700 €  *
27
Pegasus 80 1974 Portisco 4 8+2 3 10000 €