pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
13.99
Lagoon 46 2021 Porto Pozzo 4+2 8+3 4+1 5641 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 5272 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 3967 € 
11.73
Lagoon 40 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 3746 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 5272 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 3906 € 
15.54
Lagoon 500 2007 Porto Pozzo 5+2 10+2 5+1 6000 €