pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
13.99
Lagoon 46 2021 Porto Pozzo 4+2 8+3 4+1 5595 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 4916 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 3625 €