pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
13.99
Lagoon 46 2020 Porto Pozzo 4+2 8+4 4 6000 €  
13.96
Lagoon 450 F 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 6894 €  
12.8
Lagoon 42 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 5865 €  
11.73
Lagoon 40 2019 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 4495 €  
12.8
Lagoon 42 2018 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 5568 €  
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Porto Pozzo 4+2 8+4 4+1 4298 €  
13.61
Lagoon 440 2007 Porto Pozzo 4+2 8+2 4 5750 €  *