pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
15.84
Lagoon 52 2021 Portisco 6+2 12+4 6+1 18100 € 
14.82
Bali 4.8 2021 Portisco 5+1 10+1 5 14500 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Portisco 4 8+2 3 5861 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Portisco 4+1 8+3 4+1 11700 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Portisco 4 8+2 2 5500 € 
11.93
Dufour 390 2021 Portisco 3 6+2 2 4000 € 
10.45
Beneteau Oceanis 38 2021 Portisco 3 6+2 1 3700 € 
34.16
San Lorenzo Sx112 2020 Portisco 4+3 8+6 4+3 125000 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2020 Portisco 4+1 8+3 2+1 8500 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Portisco 6+2 12+2 6+2 22333 € 
15.2
Dufour 520 2020 Portisco 5 10+2 2 6700 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Portisco 4+1 8+3 4+1 12200 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Portisco 4+1 8+1 4+1 12630 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2020 Portisco 4+1 8+3 4 11430 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2019 Portisco 5+1 10+2 3+1 8360 € 
17.07
Lagoon 560 S2 2019 Portisco 5+2 10+2 5+1 26378 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2019 Portisco 5 10+2 3 7011 € 
15.2
Dufour 520 2019 Portisco 5 10+2 2 7363 € 
15.07
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Portisco 5 10 3 6500 € 
15.07
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Portisco 5 10 3 6500 € 
15.07
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Portisco 5 10 3 6500 € 
14.15
Dufour 460 2019 Portisco 5 10+1 3 5720 € 
14.15
Dufour 460 2019 Portisco 5 10+1 3 5720 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2019 Portisco 4 8+2 3 4840 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 5300 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 5300 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 5300 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Portisco 4 8+2 2 5300 € 
13.24
Dufour 430 2019 Portisco 4 8+1 2 4730 € 
12.35
Dufour 412 2019 Portisco 3 6 2 4100 € 
11.99
Bavaria 41 Cruiser 2019 Portisco 3 6+2 2 3680 € 
11.99
Nautitech Open 40 2019 Portisco 4+1 8+1 2 6588 € 
11.93
Dufour 390 2019 Portisco 3 6+1 2 3795 € 
11.93
Dufour 390 2019 Portisco 3 6+1 2 3795 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2019 Portisco 3 6+2 1 2800 € 
23.98
Advanced A80 2018 Portisco 4+1 8+3 4+1 30000 €  *
17.15
Dufour 56 Exclusive 2018 Portisco 4+1 8+1 2+1 8360 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2018 Portisco 5+1 10+2 3+1 8400 € 
15.2
Dufour 520 2018 Portisco 5 10+2 2 7011 € 
15.1
Dufour 520 2018 Portisco 5 10 2 6875 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Portisco 4 8+2 3 4690 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2018 Portisco 5 10+2 3 6400 € 
14.15
Dufour 460 2018 Portisco 4 8+2 3 5300 € 
14.15
Dufour 460 2018 Portisco 4 8+2 3 5300 € 
13.96
Lagoon 450 2018 Portisco 4+2 8+4 4+1 10800 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Portisco 3 6+1 2 3933 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Portisco 4+1 8+3 4 9200 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Portisco 4+2 8+4 4 9200 € 
10.5
Dufour 360 2018 Portisco 3 6+1 1 2800 € 
10.45
Beneteau Oceanis 38 2018 Portisco 3 6+2 2 3200 € 
10.28
Dufour 360 2018 Portisco 3 6+1 1 2800 € 
21.82
Vismara 71 2017 Portisco 3+1 7+2 3+1 17080 € 
17.15
Dufour 560 2017 Portisco 4+1 8+2 3+1 7810 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10+2 3 6209 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10+2 3 6209 € 
15.57
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10+2 3 6209 € 
15.2
Dufour 512 2017 Portisco 5 10+2 3 6680 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10+2 3 5450 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2017 Portisco 5 10 3 6209 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Portisco 4 8+2 3 5253 € 
13.96
Lagoon 450 2017 Portisco 4+2 8+4 4 10800 € 
13.96
Lagoon 450 2017 Portisco 4+2 8+4 4 10800 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2017 Portisco 4 8+2 3 4550 € 
12.35
Dufour 412 2017 Portisco 3 6+2 2 4000 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Portisco 3 6+2 2 3646 € 
12.35
Dufour 412 2017 Portisco 3 6+2 2 4000 € 
12.35
Dufour 412 2017 Portisco 3 6+2 2 4000 € 
10.5
Dufour 350 2017 Portisco 3 6 1 3000 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2017 Portisco 2 4+2 1 2200 € 
10.28
Dufour 350 2017 Portisco 3 6+1 1 2700 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2017 Portisco 3 6+2 1 2660 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2016 Portisco 5 10 3 6100 € 
15.1
Dufour 512 2016 Portisco 5 10+2 2 6300 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Portisco 4 8 3 5165 € 
14.15
Dufour 460 2016 Portisco 4 8+2 4 5100 € 
14.15
Dufour 460 2016 Portisco 4 8+2 4 5100 € 
14.15
Dufour 460 2016 Portisco 4 8+1 4 5060 € 
14.15
Dufour 460 2016 Portisco 4 8 4 5060 € 
12.35
Dufour 412 2016 Portisco 3 6+1 2 3960 € 
12.35
Dufour 412 2016 Portisco 3 6+2 2 3900 € 
11.99
Lagoon 40 Power 2016 Portisco 4+2 8+4 4 9900 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38 2016 Portisco 3 6+2 2 3200 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2016 Portisco 3 6+2 1 3140 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2016 Portisco 3 6+1 1 2828 € 
11.23
Dufour 382 2016 Portisco 3 6+1 2 3000 € 
10.28
Dufour 350 2016 Portisco 3 6+2 1 3000 € 
16.78
Beneteau Oceanis 55 2015 Portisco 5+1 10+4 3+1 7100 € 
15.57
Bavaria 51 Cruiser 2015 Portisco 5 10+2 3 5160 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Portisco 4 8+2 3 4280 € 
9.99
Bavaria 33 Cruiser 2015 Portisco 2 4+2 1 2440 € 
18.4
Hanse 630 2014 Portisco 3+1 6+2 3 21000 € 
18.4
Hanse 630 2014 Portisco 3+1 6+2 3 21000 € 
15.57
Bavaria 51 Cruiser 2014 Portisco 5 10+2 3 6043 € 
15.57
Bavaria 50 Cruiser 2013 Portisco 5 10+2 3 4660 € 
12.34
Jeanneau Sun Odyssey 409 2013 Portisco 3 6+2 2 3100 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Portisco 5 10+2 3 5600 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2012 Portisco 4 8+2 3 3780 € 
12.85
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2012 Portisco 3 6+2 2 3000 € 
9.99
Bavaria 32 Cruiser 2012 Portisco 2 4+2 1 2230 € 
16.06
Jeanneau 53 2011 Portisco 5+1 10+2 3+1 5500 € 
13.95
Hanse 455 2011 Portisco 3 6 2 3540 € 
13.35
Jeanneau Sun Odyssey 439 2011 Portisco 4 8+2 2 3800 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Portisco 3 6+2 2 3186 € 
10.85
Beneteau First 35 2011 Portisco 2 4+1 1 2600 € 
9.98
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2011 Portisco 2 4+2 1 1800 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2011 Portisco 2 4+2 1 1800 € 
15.07
Jeanneau Sun Odyssey 49i 2010 Portisco 4 8+2 4 4700 € 
11.9
Jeanneau Sun Odyssey 39i 2010 Portisco 3 6+2 1 2700 € 
11.9
Beneteau Oceanis 37 2010 Portisco 3 6+1 1 2700 € 
21.9
Solaris 72 2009 Portisco 3+1 6+2 3+1 22000 € 
13.1
Bavaria 43 Cruiser 2009 Portisco 3 6+2 2 2770 € 
12
Dufour 425 2009 Portisco 3 6+2 2 3186 € 
13.9
Blu Martin 46 Sun Top 2008 Portisco 3 6 2 9250 € 
11.9
Jeanneau Sun Odyssey 39i 2008 Portisco 3 6+2 1 2600 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2008 Portisco 3 6+2 1 2300 € 
15.54
Lagoon 500 2007 Portisco 5+2 10+2 5+1 9900 € 
12.13
Bavaria 38 Cruiser 2004 Portisco 3 6+1 1 2240 € 
23.15
Franchini 75s 2002 Portisco 4+2 8+3 4+1 22000 € 
23
Falcon 76 Fly 1998 Portisco 3+1 6+1 3+1 14850 € 
17
Waverunner 55 1992 Portisco 3+1 6+2 2 7000 € 
14.41
Riva 50 1992 Portisco 2 4 2 8700 € 
27
Pegasus 80 1974 Portisco 4 8+2 3 12000 €