pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
16.35
Dufour 530 2020 Porto Rotondo 5+1 10+3 3 4750 € 
13.24
Dufour 430 2020 Porto Rotondo 4 8 2 3000 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Porto Rotondo 4+2 8+13 4 5200 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Porto Rotondo 4 8 4 4200 € 
14.7
Dufour Cat 48 2019 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 7400 € 
18.82
Ice 62 2015 Porto Rotondo 3+1 6+1 3 9450 €  *
17.15
Lobfish 57 2011 Porto Rotondo 4+2 8+3 3+1 12000 € 
15.4
Bavaria 50 Cruiser 2005 Porto Rotondo 5 10 3 2440 € 
11.15
Maryland 37 2005 Porto Rotondo 3 6+2 2 2150 €