pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
16.76
Solaris 55 2023 Porto Rotondo 3+1 6+1 3+1 4000 € 
14.6
Dufour Cat 48 2023 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 4660 € 
14.28
Bali 4.8 2023 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 4120 € 
13.24
Dufour 430 2023 Porto Rotondo 4 8 2 1640 € 
12.85
Bali 4.2 2023 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 2310 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 3+1 2060 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Porto Rotondo 5+1 10+1 4 3520 € 
14.28
Bali 4.8 2022 Porto Rotondo 6+1 12+1 6 4090 € 
13.41
Bali 4.4 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 2690 € 
12.35
Bali Catspace 2022 Porto Rotondo 4 8 4 2210 € 
17.2
Dufour 56 Exclusive 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 2010 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 4+1 8+2 2+1 1740 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 1680 € 
14.85
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 3+1 6+3 3+1 1700 € 
12.4
Dufour 412 2021 Porto Rotondo 3 6+1 2 1120 € 
16.8
Bali 5.4 2020 Porto Rotondo 6+2 12+2 6+2 18101 € 
16.35
Dufour 530 2020 Porto Rotondo 6+1 12+3 3+1 1730 € 
13.24
Dufour 430 2020 Porto Rotondo 4 8 2 1460 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Porto Rotondo 4+2 8+3 4 2380 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Porto Rotondo 4 8 4 1980 € 
14.7
Dufour Cat 48 2019 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 2940 € 
15.1
Dufour 520 2018 Porto Rotondo 5 10 2 1620 € 
17.15
Dufour 560 2017 Porto Rotondo 4+1 8+2 3+1 1610 € 
12.13
Bavaria 38 Cruiser 2004 Porto Rotondo 3 6+1 1 610 €