pituus malli vuosi pohja hytit henkilöt wc hinta
17.15
Dufour 56 Exclusive 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 3+1 5794 € 
16.35
Dufour 530 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 2+1 5365 € 
14.28
Bali 4.6 2022 Porto Rotondo 5+1 10+1 4 7232 € 
14.28
Bali 4.8 2022 Porto Rotondo 6 12 6 8136 € 
13.41
Bali 4.4 2022 Porto Rotondo 4+1 8+1 4+1 6328 € 
13.24
Dufour 430 2022 Porto Rotondo 3 6 2 3199 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Porto Rotondo 4+1 8+10 4+1 5062 € 
12.35
Bali Catspace 2022 Porto Rotondo 4 8 4 4461 € 
11.93
Dufour 390 2022 Porto Rotondo 3 6+2 2 2448 € 
10.3
Dufour 360 2022 Porto Rotondo 3 6+1 1 1904 € 
17.2
Dufour 56 Exclusive 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 5678 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 4+1 8+2 2+1 5257 € 
16.4
Dufour 530 2021 Porto Rotondo 6+1 12+1 3+1 5257 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 3732 € 
14.9
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 5+1 10+1 3+1 3732 € 
14.85
Dufour 470 2021 Porto Rotondo 3+1 6+3 3+1 3808 € 
12.4
Dufour 412 2021 Porto Rotondo 3 6+1 2 2666 € 
16.35
Dufour 530 2020 Porto Rotondo 6+1 12+3 3+1 5150 € 
13.24
Dufour 430 2020 Porto Rotondo 4 8 2 3071 € 
13.2
Bali 4.3 2020 Porto Rotondo 4+2 8+3 4 5815 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Porto Rotondo 4 8 4 4283 € 
14.7
Dufour Cat 48 2019 Porto Rotondo 5+1 10+1 5+1 8183 € 
17.15
Dufour 560 2017 Porto Rotondo 4+1 8+2 3+1 5214 € 
17.15
Lobfish 57 2011 Porto Rotondo 4+2 8+3 3+1 15400 €